Literatura (izbor)

Babić, Dubravka; Gašparović, Miroslav; Šutej, Miroslav; Rašić, Ante, ur. (2002), Akademija likovnih umjetnosti 1907 – 1997, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, str. 218-219.

Babić, Ljubo (1943), Umjetnost kod Hrvata, Naklada A. Velzek, Zagreb, str. 200.

Babić, Ljubo (1955), Između dva svijeta, Zora, Zagreb, str. 23.

Batušić, Slavko (1954), „Djelo Tomislava Krizmana“, Retrospektivna izložba Zagreb – Ljubljana, Izdavački zavod JAZU, Zagreb.

Batušić, Slavko (1955), „Tomislav Krizman“, Politika, Beograd, br. 29/30, str. 12.

Buhrs, Michael; Lesák, Barbara; Trabitsch, Thomas (2007), Kabarett Fledermaus 1907. – 1913. Ein Gesamtkunstwerk der Wiener Werkstätte. Literatur, Musik, Tanz, Christian Brandstätter Verlag, Österreichisches Theatermuseum, Wien, str. 124-125, 232.

Clegg, Elizabeth (2006), Art, Design and Architecture in Central Europe 1890–1920, Yale University Press, New Haven, London, str. 136-137, 142, 187, 221-222, 257.

Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1927/28, sv. 41, str. 107-108.

C(vetišić), V (jekoslav) (1928), „Najnoviji grafički i slikarski radovi Tomislava Krizmana“, Jutarnji list, Zagreb, g. 17, br. 5773, 2. ožujka, str. 11.

Čorak, Željka (1980), „Grafički dizajn u hrvatskoj secesiji“, Život umjetnosti, Zagreb, br. 29-30, str. 174-178.

Domac-Ceraj, Smiljka (1982), „Tomislav Krizman“, Bulletin JAZU, Zagreb, br. 2 (53), str. 49-54.

Domac-Ceraj, Smiljka (1994), „Tomislav Krizman i njegov atelier na Trgu bana Jelačića (Iz zaboravljenih hrvatskih ateliera)“, Kontura, Zagreb, g. 4, br. 26, str. 30-31.

Domac-Ceraj, Smiljka (1995), Tomislav Krizman. Retrospektivna izložba, Umjetnički paviljon, Zagreb.

(Depolo, Josip) J. D. (1952), „Posjet akademiku Tomislavu Krizmanu“, Narodni list, Zagreb, 6. srpnja.

(Draganić, Josip) Dr. J. D. (1934), „Tomislav Krizman. Uz umjetnikovu pedesetogodišnjicu“, Novosti, Zagreb, g. 28, br. 21, 21. siječnja, str. 10.

Flego, Višnja (2013), „KRIZMAN, Tomislav“, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, str. 149-154.

Franić, Ivo (1934), „Izložba slika Tomislava Krizmana. Salon Ullrich, Zagreb“, Narodne novine, Zagreb, g. 100, br. 13, str. 4.

Gagro, Božidar (1972), „Putevi modernosti u hrvatskom slikarstvu“, u: k. i. Počeci jugoslovenskog modernog slikarstva. 1900-1920: Plenerizam, Secesija, simbolizam, Minhenski krug, Impresionizam, Ekspresionizam, Muzej savremene umetnosti, Beograd, str. 38-39.

Gagro, Božidar (1977), „Hrvatska grafika u prvoj polovini XX stoljeća“, u: k. i. Jugoslavenska grafika 1900 – 1950, Muzej savremene umetnosti, Beograd, str. 25-30.

Galjer, Jasna (1992), „Dizajn kao umjetnički ideal. Tomislav Krizman i počeci dizajna u Hrvatskoj“, Kontura, Zagreb, br. 7, str. 12.

Gamulin, Grgo (1995), „Tomislav Krizman“, u: Hrvatsko slikarstvo na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, sv. 2, Naprijed, Zagreb, str. 207-214.

Gašparović, Miroslav (2003), „Plenerizam – simbolizam – slikarstvo secesije“, u: k. i. Secesija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, str. 123-124.

Gotthardi-Škiljan, Renata (1975), Predgovor, uvod i katalog radova, u: k. i. Plakat u Hrvatskoj do 1941, Kabinet grafike JAZU, Zagreb, str. 10, 11, 64-71.

Grbić, Marija (1982), „Tomislav Krizman 1882 – 1955.“, Bulletin JAZU, Zagreb, br. 2 (53), str. 39-47.

(Jurčić-Tatomir, Zrinka) Z. Ju. (1995), „KRIZMAN, Tomislav“, Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, str. 478.

J. L. (1912), „Krizmans graphische Ausstellung“, Agramer Tagblatt, Zagreb, g. 27, br. 76, 1. travnja, str. 2-4.

J. D. (1952), „Posjet akademiku Tomislavu Krizmanu“, Narodni list, Zagreb, g. 8, 11. srpnja, str. 4.

Kamenov, Krunoslav (1995), „Tomislav Krizman. Podijeljenost stila“, Kontura, g. 5, br. 35/36, str. 44-46.

Kavurić, Lada (2003), „Oblikovanje plakata i knjige“, u: k. i. Secesija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, str. 128-132.

Kavurić, Lada (2001), Stoljeće hrvatskog plakata, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, str. 6-7, 21-25.

Kedmenec Križić, Vesna (2011), Predgovor, životopis i katalog djela, u: k. i. Prvaci hrvatskog plakata / Csikos, Crnčić, Krizman, Babić, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, str. 4-9, 25-35.

Knoll, P(eter) (1932), „Ausstellung Tomislav Krizman“, Morgenblatt, Zagreb, g. 47, br. 307, 9. studenog, str. 4.

Krizman, Tomislav (1952), O grafičkim vještinama, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.

Kveder, Zofka (1913), „Krizmanova izložba“, Savremenik, Zagreb, g. 8, br. 2, str. 106-109.

Lunaček, V(ladimir) (1915), „Iz umjetničkog svijeta. Tomislav Krizman“, Savremenik, Zagreb, g. 10, br. 9-10, str. 359-365.

Lunaček, (Vladimir) (1921), „Izložba Tomislava Krizmana u Ullrichovom salonu“, Obzor, Zagreb, g. 62, br. 109, 23. travnja, str. 2.

Maković, Zvonko (2009), „Osnivači zbirke: Ljubo Babić, Menci Clement Crnčić, Tomislav Krizman“, u: k. i. Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, str. 29-30, 62-71.

Maleković, Vladimir (1999), Stilovi i tendencije u hrvatskoj umjetnosti XX. stoljeća, Art studio Azinović, Zagreb, str. 42, 43, 44, 47, 59, 325-326.

Maruševski, Olga (1982), „Tomislav Krizman za naš umjetnički obrt“, Bulletin JAZU, Zagreb, br. 2 (53), str. 11-38.

Matoš, A(ntun) G(ustav) (1909), „Dojmovi s umjetničke izložbe“, Hrvatska smotra, Zagreb, br. 9-10, str. 274-277.

Matoš, Antun Gustav (1988), „KRIZMAN, Tomislav.“, u: Antun Gustav Matoš. Misli i pogledi (M. Ujević; D. Jelčić, ur.), Globus, Zagreb, str. 193-194.

Miše, Jerolim (1957), „Tomislav Krizman (1882 – 1955)“, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1955, knj. 62, Zagreb, JAZU, str. 232-234.

Mohorovičić, Andre (1982), „Pojave u hrvatskoj umjetnosti i kulturi na prijelomu stoljeća“, Bulletin JAZU, Zagreb, br. 2 (53), str. 8.

(Nehajev, Milutin) Nv. (1921), „Umjetničke izložbe. Proljetni salon“, Jutarnji list, Zagreb, g. 10, br. 3485, 12. listopad, str. 6.

Novak-Oštrić, Vesna (1962), Predgovor, u: k. i. Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ 1908 – 1916, Umjetnički paviljon, Izdavački zavoda JAZU, Zagreb, str. 11-12, 17-23, 28-29.

Peić, Matko (1955), „Umro je Tomislav Krizman“, Narodni list, Zagreb, 26. listopada.

Peić, Matko (1955), „Smrt jednog majstora grafike“, Vjesnik, Zagreb, 26. listopada, str. 8.

Peić, Matko (1982), „Kratka priča o Krizmanu“, Večernji list, Zagreb, 21. kolovoza.

Peić, Matko (1986), „Krizman“, Portreti hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća, ITRO August Cesarec, Zagreb, str. 82-86.

Pepelko, Ružica (2007), „Grafička ostavština Tomislava Krizmana“, u: k. i. Tomislav Krizman / iz fundusa Kabineta grafike HAZU, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, str. 4-7, 69-79.

Pepelko, Ružica (2008), „Portret umjetnika kroz prizmu grafičkog djela“, Grafika. Hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, Zagreb, g. 5, br. 12-15, str. 19-27.

Prelog, Petar (2007), „Proljetni salon 1916 – 1928.“, „Umjetnici“, u: k. i. Proljetni salon 1916 – 1928., Umjetnički paviljon, Zagreb, str. 11, 12, 14, 43-45.

Protić, Miodrag B. (1977), „Jugoslovenska grafika 1900 – 1950 (struktura razvojnog procesa)“, u: k. i. Jugoslavenska grafika 1900 – 1950, Muzej savremene umetnosti, Beograd, str. 12-13.

Rončević, Ivana (2007), „Tomislav Krizman. Grafički opus“, Kontura, Zagreb, g. 17, br. 95, str. 70–71.

Stelè, France (1956), „V spomin Tomislava Krizmana“, Bulletin, Institut za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb, g. 4, br. 9-10, str. 1-3.

Strajnić, Kosta (1916), Tomislav Krizman. Studija povodom jedne izložbe, Naklada knjižare Mirka Breyera, Zagreb.

(Šrepel, Ivo) I. Š-l (1934), „Izložba Tomislava Krizmana“, Jutarnji list, Zagreb, g. 23, br. 7894, 21. siječnja, str. 9.

Vugrinec, Petra (2017), „The Croatian Salon and the Vienna Secession. Painting in Zagreb and Vienna around 1900“, u: k. i. The Challenge of Modernism. Vienna and Zagreb around 1900, Belvedere, Beč, str. 21, 25, 26, 30, 46, 48, 49.

Vujović, Olga (1995), „Izvanserijski grafičar. Tomislav Krizman, retrospektivna izložba u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu“, Novi list, Rijeka, 8. svibnja, str. 18.

Zec, Miroslav (2007), „Majstor grafike koji je obilježio početak 20. stoljeća“, Novi list, Rijeka, 4. studenoga, str. 21.

Župan, Ivica (1995), „Retrospektiva Tomislava Krizmana“, Vjesnik INA, Zagreb, 1. travnja, str. 23.

Župan, Ivica (2001), „Tomislav Krizman“, INA časopis, Zagreb, g. 4, br. 15, str. 79-81.

– (1909), „Engleski sud o Tomislavu Krizmanu“, Pokret, Zagreb, g. 6, br. 195, 27. kolovoza, str. 3.

– (1922), „Naši kipari, slikari i grafičari. Tomislav Krizman“, Zagrebački dnevnik, Zagreb, g. 2, br. 86, 6. veljače, str. 2.

Poveznice

„Artaria“, u: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4031 (26. svibnja 2022.).

„Krizman, Tomislav“, Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34071 (27. svibnja 2022.).

„KRIZMAN, Tomislav“, Hrvatski biografski leksikon (lzmk.hr) (27. svibnja 2022.).