Tomislav Krizman

Životopis

Orlovac kraj Karlovca, 8. srpnja 1882. – Zagreb24. listopada 1955.

Tomislav Krizman rođen je 8. srpnja 1882. u Orlovcu pokraj Karlovca. Prve sate iz grafike i slikanja dobio je kod Roberta Auera, Bele Čikoša-Sesije, Ferde Kovačevića i Mencija Clementa Crnčića još dok je pohađao Trgovačku akademiju u Zagrebu. Tih je godina objavio i svoje prve grafike, vinjete, karikature, crteže i ilustracije u Životu i Vijencu. Nakon završene Trgovačke akademije (1903.) nastavio je školovanje u Beču (1903. – 1905.), u Školi za umjetnost i obrt kod profesora Feliciana Myrbacha i na Akademiji likovnih umjetnosti (1905. – 1907.) kod profesora grafike Williama Ungera. Istovremeno je pohađao specijalistički tečaj Graphische Lehr und Versuchsanstalt. U bečkoj sredini došao je u dodir sa secesijskim strujanjima družeći se s avangardnim umjetnicima i književnicima te izlažući u bečkom Hagenbundu i Secesiji. Nakon Beča nastavio je stručno usavršavanje u Münchenu i Parizu (1909. – 1910.), a zatim je putovao po Francuskoj, Belgiji, Italiji, Švicarskoj i Španjolskoj. Nakon balkanskih ratova slikao je krajolike putujući Makedonijom, Kosovom i Srbijom.

Tomislav Krizman rođen je 8. srpnja 1882. u Orlovcu pokraj Karlovca. Prve sate iz grafike i slikanja dobio je kod Roberta Auera, Bele Čikoša-Sesije, Ferde Kovačevića i Mencija Clementa Crnčića još dok je pohađao Trgovačku akademiju u Zagrebu. Tih je godina objavio i svoje prve grafike, vinjete, karikature, crteže i ilustracije u Životu i Vijencu. Nakon završene Trgovačke akademije (1903.) nastavio je školovanje u Beču (1903. – 1905.), u Školi za umjetnost i obrt kod profesora Feliciana Myrbacha i na Akademiji likovnih umjetnosti (1905. – 1907.) kod profesora grafike Williama Ungera. Istovremeno je pohađao specijalistički tečaj Graphische Lehr und Versuchsanstalt. U bečkoj sredini došao je u dodir sa secesijskim strujanjima družeći se s avangardnim umjetnicima i književnicima te izlažući u bečkom Hagenbundu i Secesiji. Nakon Beča nastavio je stručno usavršavanje u Münchenu i Parizu (1909. – 1910.), a zatim je putovao po Francuskoj, Belgiji, Italiji, Švicarskoj i Španjolskoj. Nakon balkanskih ratova slikao je krajolike putujući Makedonijom, Kosovom i Srbijom.

Godine 1912. zaposlio se kao strukovni učitelj u zagrebačkoj Obrtnoj školi i postao scenografom Hrvatskog narodnoga kazališta (do 1922.) te je otvorio privatnu školu crtanja, slikanja i umjetničkog obrta u vlastitom atelijeru na Trgu bana Jelačića 4 (1910. – 1913.). Redovitim profesorom Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu postao je 1922. na Katedri za grafiku, gdje je poučavao brojne naraštaje naših grafičara. U razdoblju 1934. – 1936. radio je kao kustos, a potom i kao umjetnički ravnatelj Moderne galerije.

Pokretačku i kreativnu energiju koristio je obnašajući ulogu suosnivača i potpredsjednika društva Medulić (od 1910.), od 1916. (uz Ljubu Babića) pokretača i stalnog predsjednika Proljetnog salona, od 1926. osnivača Djela – udruženja umjetnika za promicanje umjetničkog obrta. Krizman je bio glavni organizator i postavljač izložbenih paviljona Kraljevine SHS na internacionalnim izložbama u Parizu 1925. i Barceloni 1929. godine, a priredio je i niz izložbi jugoslavenskih grafičara (Zürich, 1926., i Lavov, 1927.).

Svestrani umjetnički talent iskazao je, uz najzastupljeniju grafiku, na području slikarstva, plakata te scenografijā opernih i dramskih djela (Porin, Nikola Šubić Zrinski, Carmen, Tristan i Izolda, Manon, Vilin veo, Na Tri kralja, Boris Godunov, Čarobna frula, Don Pasqual). Izdao je grafičke mape Skitzzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (1907.) i Motivi iz Beča (1909.), bakropise iz BiH (1910.), veliku (1917.) i malu (1918.) mapu Makedonija te dvije mape u tehnici bakrotiska Bosna i Hercegovina (1936.) i Naš Jadran (1937.).

Bavio se opremanjem i ilustriranjem knjiga i časopisa, radio je nacrte za diplome, plakete, kataloge i prospekte. Grafička znanja objavio je u knjizi O grafičkim vještinama (Zagreb, JAZU, 1952.). Bio je redoviti član JAZU (danas HAZU) od 1947. godine.

Djela mu se nalaze u brojnim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i svijetu.

Preminuo je u Zagrebu 24. listopada 1955.

 

*Autoportret, 1929.
kreda u boji
1105 x 822 mm; karton
sign. unutar crteža d. l. k. kredom: Tomislav // Krizman // 929.
inv. br. KG HAZU 5623

Samostalne i skupne izložbe

Samostalne izložbe: 1904. - Beč, Atelijer umjetnika, Beatrix Gasse 14a (s I. Meštrovićem); 1906. - Sarajevo; 1907. - Bonn, Zagreb, Izložba bakropisa, Beč, Izložba bakropisa; 1908. - Beč, Atelijer umjetnika, Izložba slika i grafika; 1909. - Beč, Künstlerhaus, Izložba bakropisa; 1921. - Zagreb, Salon Ullrich; 1926. - Zagreb, Salon Ullrich, Beograd; 1927. - Split; 1929. - Zagreb, Salon Ullrich, 1932. - Zagreb, Salon Ullrich, Izložba slika; 1934. - Zagreb, Salon Ullrich, Izložba slika; 1936. - Zagreb, Salon Ullrich (s N. Martinoskim); 1937. - Zagreb, Salon Ullrich (s N. Martinoskim); 1943. - Zagreb; 1948. - Zagreb, Salon Ullrich; 1954. - Zagreb, Institut za likovne umjetnosti JAZU / Grafički kabinet i Moderna galerija / (retrospektivna izložba); Ljubljana, Moderna galerija (retrospektivna izložba): 1995. - Zagreb, Umjetnički paviljon, Tomislav Krizman (retrospektivna izložba); 2006. - Đakovo, Spomen muzej biskupa J. J. Strossmayera, Tomislav Krizman – M. K. Crnčić; 2007. - Zagreb, Kabinet grafike HAZU, Tomislav Krizman / djela iz fundusa; 2008. - Zagreb, Galerija Ulrich, Tomislav Krizman; 2015. - Sisak, Galerija Striegl, Tomislav Krizman

Samostalne izložbe

1904.
Beč, Atelijer umjetnika, Beatrix Gasse 14a (s I. Meštrovićem)

1906.
Sarajevo

1907.
Bonn
Zagreb, Izložba bakropisa
Beč, Izložba bakropisa

1908.
Beč, Atelijer umjetnika, Izložba slika i grafika

1909.
Beč, Künstlerhaus, Izložba bakropisa

1921.
Zagreb, Salon Ullrich

1926.
Zagreb, Salon Ullrich
Beograd

1927.
Split

1929.
Zagreb, Salon Ullrich

1932.
Zagreb, Salon Ullrich, Izložba slika

1934.
Zagreb, Salon Ullrich, Izložba slika

1936.
Zagreb, Salon Ullrich (s N. Martinoskim)

1937.
Zagreb, Salon Ullrich (s N. Martinoskim)

1943.
Zagreb

1948.
Zagreb, Salon Ullrich

1954.
Zagreb, Institut za likovne umjetnosti JAZU / Grafički kabinet i Moderna galerija / (retrospektivna izložba); Ljubljana, Moderna galerija (retrospektivna izložba)

1995.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Tomislav Krizman (retrospektivna izložba)

2006.
Đakovo, Spomen muzej biskupa J. J. Strossmayera, Tomislav Krizman – M. K. Crnčić

2007.
Zagreb, Kabinet grafike HAZU, Tomislav Krizman / djela iz fundusa

2008.
Zagreb, Galerija Ulrich, Tomislav Krizman

2015.
Sisak, Galerija Striegl, Tomislav Krizman

Skupne izložbe (izbor)

1901.
Sušak, Varaždin, Karlovac, Osijek, VII. izložba Društva hrvatskih umjetnika

1902.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba Društva umjetnosti

1903.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba Društva umjetnosti
Prag, Rudolfinum, X. izložba društva Manes

1904.
Beč, XI. izložba društva Hagenbund
Beograd, Velika škola, I. jugoslavenska umetnička izložba

1905.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Jubilarna izložba Društva umjetnosti
Beč, XVII. izložba društva Hagenbund

1906.
Sofija, Knežev manež, II. izložba jugoslavenskih umjetnika Saveza Lade

1907.
Beograd, Narodni muzej, Izložba jugoslavenske kolonije

1908.
Zagreb, Umjetnički paviljon, III. Jugoslavenska umjetnička izložba Saveza Lade

1909.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
Pariz, Izložba Pariškog salona
Pariz, VII. izložba Jesenjeg salona

1909./1910.
Ljubljana, Paviljon R. Jakopiča, Hrvatsko umjetničko društvo Medulić

1910.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba društva Medulić / Nejunačkom vremenu uprkos

1911.
Beč, Künstlerhaus, Jubilarna izložba likovnih umjetnika
Rim, Padiglione delle belle Arti del Regno di Serbia, Esposizione di Roma (Međunarodna izložba)
Osijek, Radovi domaćih umjetnika
Zagreb, Atelijer Krizman, Izložba umjetničkog obrta

1912.
Zagreb, II. izložba inozemne grafike
Zagreb, Salon Ullrich, Grafička izložba
Beograd, IV. Jugoslavenska umjetnička izložba Lade

1912./1913.
Zagreb, Umjetnička izložba

1914.
Saint Louis, Art Museum, An Exhibition of Architectural, Sculptural and Decorative Design

1915.
Zagreb, Izložba umjetničkog obrta

1916.
Zagreb, Salon Ullrich, I. Proljetni salon

1917.
Zagreb, Salon Ullrich, IV. Proljetni salon
Osijek, Kino Uranija, V. Proljetni salon

1918.
Rijeka, Umjetnička izložba (Lada i Proljetni salon)
Zagreb, Salon Ullrich, Dražba za narodni dar conte Ivi Vojnoviću
Ljubljana, XV. Umjetnička izložba

1919.
Pariz, Izložba jugoslavenskih umjetnika
Zagreb, Salon Ullrich, VI. Proljetni salon

1919./1920.
Zagreb, Obrtna škola, VII. Proljetni salon

1920.
Zagreb, Umjetnički paviljon, IX. Proljetni salon

1920./1921.
Geneva, Međunarodna izložba moderne umjetnosti

1921.
Zagreb, Umjetnički paviljon, XII. Proljetni salon

1922.
Beograd, Druga beogradska gimnazija, XIV. Proljetni salon
Zagreb, Salon Ullrich, XV. Proljetni salon

1923.
Zagreb, Umjetnički paviljon, XVII. Proljetni salon
Zagreb, Umjetnički paviljon, XVIII. Proljetni salon
Vinkovci, Izložba salona Ullrich

1925.
Pariz, Grand Palais, Međunarodna izložba primijenjene umjetnosti

1926.
Zürich, Kunsthaus, Jugoslavenska grafika i plastika
St. Gallen, Izložba jugoslavenske grafike

1927.
Firenca, II. međunarodna umjetnička izložba
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba društva Djelo
Leipzig, Međunarodna izložba knjiga

1928.
London, Pariz, Berlin, Međunarodna izložba

1929.
Barcelona, Jugoslavenski paviljon, Međunarodna izložba

1930.
London, Izložba jugoslavenskog kiparstva i slikarstva

1932.
Zagreb, Umjetnici za umjetnike
Osijek, Izložba zagrebačkih umjetnika

1933.
Saarbrücken, Državni muzej, Izložba grafičke i narodne umjetnosti Jugoslavije
Metz, Salle de la Mutualité, Jugoslavenska grafička izložba
Varšava, I. međunarodna grafička izložba

1934.
Zagreb, Umjetnički paviljon, I. izložba zagrebačkih umjetnika

1935.
Zagreb, Umjetnički paviljon, II. izložba zagrebačkih umjetnika
Osijek, Pregled naše umjetnosti
Beograd, II. Proljetna izložba jugoslavenskih umjetnika

1936.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba zagrebačkih umjetnika

1937.
Sušak, Slikarska izložba

1938.
Zagreb, Pola vijeka hrvatske umjetnosti

1940.
Zagreb, I. godišnja izložba hrvatskih umjetnika

1941.
Zagreb, Umjetnički paviljon, I. izložba hrvatskih umjetnika u NDH

1942.
Zagreb, Umjetnički paviljon, II. izložba hrvatskih umjetnika u NDH

1943.
Berlin, Preussische Akademie der Künste, Izložba hrvatske umjetnosti
Beč, Künstlerhaus, Izložba hrvatske umjetnosti
Bratislava, Slavenski polnohospodárske múseum, Izložba hrvatske umjetnosti

1944.
Zagreb, Umjetnički paviljon, IV. izložba hrvatskih umjetnika u NDH

1946.
Zagreb, Umjetnički paviljon, I. izložba ULUH-a

1946. – 1948.
Beograd, Zagreb, Ljubljana, Moskva, Lenjingrad, Prag, Varšava, Bratislava, Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX. i XX. vijeka

1948.
Zagreb, Umjetnički paviljon, IV. izložba ULUH-a

1949.
Zagreb, Umjetnički paviljon, V. izložba ULUH-a

1950.
Zagreb, Umjetnički paviljon, VI. izložba ULUH-a

1951.
Rijeka, Izložba ULUH-a
Zagreb, Likovne bilješke / izložba ULUH-LIKUM
Ljubljana, Suvremena jugoslavenska grafika
Opatija, Izložba likovnih umjetnika Hrvatske
Zagreb, Slike, kipovi, grafika

1952.
Zagreb, II. Izložba / Skice i studije
Zagreb, HNK, Izložba nacrta kazališnih kostima
Zagreb, VII. izložba ULUH-a
Opatija, Izložba primorskih motiva
Zagreb, Izložba ULUH-a u IKOM-u

1955.
Zagreb, Prva izložba Gradske galerije suvremene umjetnosti
Rovinj, prostorije Muzejske zbirke, Keramika u Hrvatskoj (org. MUO, Zagreb)

1958.
Osijek, Pejsaži i genre motivi iz fundusa Galerije slika

1960.
Varaždin, Galerija slika, Izložba grafike
Skopje, Umjetnička galerija, Makedonski pejsaž
Dubrovnik, Umjetnička galerija, Izložba skica i grafika zbirke Koste Strajnića

1961.
Zagreb, Umjetnički paviljon, 60 godina slikarstva i kiparstva u Hrvatskoj

1962.
Zagreb, Društvo hrvatskih umjetnika Medulić 1908. – 1916.

1965.
Beograd, Muzej savremene umetnosti, Jugoslavenska grafika 20. veka

1968.
Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti, Akvizicije 6

1971.
Pariz, Grand Palais, Umjetnost u Jugoslaviji kroz stoljeća

1973.
Beograd, Muzej savremene umetnosti, Počeci jugoslavenskog modernog slikarstva 1900. – 1920.

1974.
Zagreb, Moderna galerija, Hrvatska likovna umjetnost 1945. – 1955. / Tendencioni realizam
Zagreb, Kabinet grafike JAZU, Plakat u Hrvatskoj do 1941.

1975.
Mainz, Gutenberg Museum, Plakat und Buchgestaltung der Sezession in Kroatien

1977.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Erotika u hrvatskom slikarstvu, crtežu i grafici
Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Zagreb, Galerija Karas, Autoportret u novijem hrvatskom slikarstvu

1978./1979.
Nova Gradiška, Galerija Kerdić, Izložba umjetničkih djela iz vlasništva građana i OUR-a

1979.
Split, Galerija umjetnina, Dalmatinski motivi u slikama iz fundusa galerije od Vlahe Bukovca do danas
Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Šuma i umjetnost
Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Izbor iz zbirke umjetnina 19. i 20. st.

1980.
Koprivnica, Galerija Koprivnica, Hrvatsko slikarstvo 1900. – 1970. iz zbirke dr. Franje Kajfeža;
Zagreb, Umjetnički paviljon, Ekspresionizam i hrvatsko slikarstvo

1981.
Dubrovnik, Umjetnička galerija Dubrovnik, Hrvatski vedutisti od Bukovca do danas

1981./1982.
Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Lik – figura u novijem hrvatskom slikarstvu

1982.
Zagreb, Galerija Likum, Nepoznate slike poznatih slikara
Beograd, Muzej savremene umetnosti, Jugoslavenska grafika 1900. – 1940.

1986.
Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora, Slikari i kipari / članovi Razreda za likovne umjetnosti JAZU
Zagreb, Muzejski prostor, U susret Muzeju suvremene umjetnosti / 30 godina Galerije suvremene umjetnosti

1990.
Široki Brijeg, Muzej Franjevačkog samostana, Franjevačka galerija / Katalog Franjevačke galerije Široki Brijeg

1991.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija
Zagreb, Umjetnički paviljon, Stjepan Radić. U povodu 120. obljetnice Stjepana Radića (org. Hrvatski povijesni muzej)
Zagreb, Kabinet grafike JAZU, Hrvatski kazališni plakat / Plakati HNK u Zagrebu
Arezzo, Basilica Inferiore di San Francesco, Tesori Nazionali della Croatia, Capolavori dei Musei di Zagabria

1992.
Rijeka, Moderna galerija, Hrvatska moderna / izložba djela iz fundusa, 1881. – 1943.

1993.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Od Babića do Vidovića
Torino, Museo di Antichità, Arte e Cultura in Croatia / Dalle Collezioni del Museo Archeologico e del Museo d’Arte ed Arti Decorative di Zagabria

1994.
Zagreb, Kabinet grafike HAZU, Zagreb očima grafičara. Uz 900. obljetnicu Zagreba
Crikvenica, Izložbeni prostor Robne kuće Naš dom, Biblijsko-kršćanski motivi u hrvatskom slikarstvu i grafici / iz zbirke dr. Josipa Kovačića
Zagreb, Muzejski prostor, Zagreb kak imam te rad / Vedute Zagreba u djelima hrvatskih umjetnika
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Fotografija u Hrvatskoj 1848. – 1951.

1995.
Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Veliki hrvatski grafičari 20. stoljeća
Čakovec, Izložbeni prostor Centra za kulturu Čakovec, Biblijsko-kršćanski motivi u hrvatskom slikarstvu i grafici / iz zbirke dr. Josipa Kovačića

1996.
Zagreb, Dom HLU, 125 vrhunskih djela hrvatskih umjetnika
Rijeka, Mali salon, Akvizicije Moderne galerije
Zagreb, Galerija Ulrich, Od Bukovca do Krušlina

1997.
Požega, Gradski muzej, Metropolitana u Požegi
Split, Etnografski muzej, Umjetnost o narodu
Zagreb, Galerija Ulrich, Krajolik u ranoj hrvatskoj grafici
Đurđevac, Utvrda Stari grad, Donacija I. Lackovića-Croate

1997./1998.
Zagreb, Klovićevi dvori, Stoljeće hrvatskog dizajna
Zagreb, Dom HLU, ALU 1907. – 1997.

1998.
Pregrada, Galerija dvorca Bežanec, Hrvatski crtež – Zbirka Rabuzin
Zagreb, Galerija Forum, Boka Kotorska u hrvatskom slikarstvu
Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Tri stoljeća umjetnosti
Zagreb, Galerija Ulrich, Grad u ranoj hrvatskoj grafici

1999.
Krapina, Galerija grada, Grafička zbirka ALU u Zagrebu

2000.
Zagreb, Galerija Ulrich, Autoportreti hrvatske moderne

2001.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Stoljeće hrvatskog plakata

2001./2002.
Đurđevac, Galerija Stari grad, Portreti iz donacije I. Lackovića-Croate

2003.
Dubrovnik, Umjetnička galerija, Akvareli, gvaševi, tempere iz fundusa Umjetničke galerije

2003./2004.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Secesija u Hrvatskoj

2004.
Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija – Memorija grada
Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Odabrane grafike iz zbirke MMSU

2004./2005.
Zagreb, MUO, Donacija Tuškan

2005.
Pecs, Muzej Janusa Pannoniusa, Hrvatska moderna 1892. – 1953.
Gorizia, Muzej mode i primijenjene umjetnosti, Belle Époque u carevini
Karlovac, Galerija Karas, 60 grafika iz fundusa Gradskog muzeja
Sisak, Gradska galerija Striegl, Eros i Pornos

2006.
Zagreb, Galerija Galurija, 50 godina Grafičkog odsjeka

2007.
Požega, Gradski muzej, Umjetnička djela profesora i studenata ALU

2008.
Cres, Palača Arsan, Hrvatska grafika 20. stoljeća iz Zbirke Solis
Zadar, Gradska loža, 50 godina Galerije umjetnina u Zadru
Vukovar, Gradski muzej, Crteži i grafike iz Zbirke Bauer
Petrinja, Galerija Miroslav Kraljević, Prvi petrinjski salon grafike

2009.
Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja

2009./2010.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja

2010.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Art Déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata

2011.
Zagreb, Kabinet grafike HAZU, Prvaci hrvatskog plakata
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, Strast i bunt
Koprivnica, Galerija Koprivnica, Zbirka Mijo Kovačić iz Gornje Šume

2012.
Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, (Ne)poznato i (ne)viđeno iz zbirki MMSU

2012./2013.
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, Refleksije vremena

2013.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara, Transparentna ljepota
Koprivnica, Galerija Koprivnica, Zbirka Bali

2014.
Beč, Palača Porcia, Veliki hrvatski majstori 20. stoljeća
Samobor, Samoborski muzej, Secesija u Samoboru

2014./2015.
Split, Galerija umjetnina, Zbirka dr. Ive Tartaglie
Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, Slike Velikog rata
Zagreb, Muzej grada Zagreba, Odjeci s bojišnice

2016.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Veličanstveni Vranyczanyjevi
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, Put u vječnost

2016./2017.
Ljubljana, Narodna galerija, Hrvatska moderna 1880. – 1945., Kolekcija Vugrinec

2017.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Zbirka Roglić
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900.
Beč, Belvedere, The Challenge of Modernism: Vienna and Zagreb around 1900
Dubrovnik, Umjetnička galerija, Slika u slici u hrvatskom slikarstvu 20. stoljeća
Zagreb, Muzej Mimara, Lik žene na Ex librisima
Zagreb, Umjetnički paviljon, Šuma
Karlovac, Galerija Vjekoslav Karas, Autoportret / Selfie

2018.
Čakovec, Muzej Međimurja, CZK Čakovec, Zbirka BALI 2018.

2019.
Zagreb, Umjetnički paviljon, Zbirka Kurjak

2020.
Split, Galerija umjetnina, U sjeni diktature 1930. – 1941.
Osijek, Muzej Slavonije, Priče o nezaboravu

2021.
Zagreb, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Spone – Zagrebačka likovna akademija i slovenski umjetnici između dvaju ratova