Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Abend in der Bucht von Lesina
(Večer u Hvarskom zaljevu)

Iz mape Skizzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (Beč, 1907.) /
Iz mape Skice i dojmovi iz Dalmacije, Bosne, Hrvatskog zagorja i Beča (Beč, 1907.)

bakropis

228 x 365 / 238 x 365 / 392 x 490 mm; polukarton

sign. ispod otiska d. olovkom: Tomislav Krizman;

ispod otiska sred. utisnuti monogram: TK // ALBUM

inv. br. KG HAZU 2307