Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Monduntergang am Quarnero
(Mjesečina nad Kvarnerom)

Iz mape Skizzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (Beč, 1907.) /
Iz mape Skice i dojmovi iz Dalmacije, Bosne, Hrvatskog zagorja i Beča (Beč, 1907.)

bakropis, aquatinta

224 x 303 / 260 x 338 / 393 x 493 mm; deblji tiskovni papir

sign. ispod otiska d. olovkom: Tomislav Krizman;

ispod otiska sred. utisnuti monogram: TK // ALBUM

inv. br. KG HAZU 2308