Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Fisher in der Bucht von Lesina
(Ribari u Hvarskom zaljevu)

Iz mape Skizzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (Beč, 1907.) /
Iz mape Skice i dojmovi iz Dalmacije, Bosne, Hrvatskog zagorja i Beča (Beč, 1907.)

bakropis u boji

115 x 292 / 390 x 488 mm; polukarton

sign. ispod prikaza d. olovkom: Tomislav Krizman;

ispod otiska sred. utisnuti monogram: TK // ALBUM

inv. br. KG HAZU 2300