Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Oroslavlje, Bauernhof in Kroatien
(Oroslavlje, seosko imanje u Hrvatskoj)

Iz mape Skizzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (Beč, 1907.) /
Iz mape Skice i dojmovi iz Dalmacije, Bosne, Hrvatskog zagorja i Beča (Beč, 1907.)

bakropis

125 x 263 / 394 x 490 mm; papir Ingres

sign. ispod otiska d. olovkom: Tomislav Krizman

inv. br. KG HAZU 2299