Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Cypressen am Friedhof bei Gravosa
(Čempresi na groblju pokraj Dubrovnika)

Iz mape Skizzen und Eindrücke aus Dalmatien, Bosnien, Kroatisch Zagorien und Wien (Beč, 1907.) /
Iz mape Skice i dojmovi iz Dalmacije, Bosne, Hrvatskog zagorja i Beča (Beč, 1907.)

bakropis

370 x 316 / 495 x 393 mm; žućkasti tiskovni papir

sign. ispod otiska d. olovkom: Tomislav Krizman;

ispod otiska sred. utisnuti monogram: TK // ALBUM

inv. br. KG HAZU 2309